Inštalácia klimatizácie

❄ máme riešenie pre každé chladenie ❄

Keď sa povie "inštalácia"

V nasledujúcom článku Vám chceme priblížiť úkony a činnosti, ktoré sú spojené so samotnou inštaláciou klimatizačného zariadenia.
Pre jednoduchosť opisu použijeme inštaláciu jednej vnútornej a jednej vonkajšej jednotky.

1. po zameraní miesta inštalácie vnútornej jednotky technik urobí prieraz cez stenu, pre elekto chladiarenske vedenie, ktoré spája vnútornú a vonkajšiu jednotku. V niektorých prípadoch slúži prieraz aj pre odvod kondenzátu z vnútornej jednotky.

2. technici vymerajú presnú trasu elektro cladiarenského vedenia a odvodu kondenzátu, ktorý nainštalujú do vopred pripravenej zasekanej drážky či plastového žľabu. Spôsob inštalácie záleží od dispozičných možností budovy a najmä od dohody so zákazníkom pri prvotnej obhliadke

3. Technik nainštaluje kovovú konzolu vnútornej jednotky a konzoly pre uloženie vonkajšej jednotky.

4. podľa elektrickej náročnosti zariadenia a vlastností existujúcej elektroinštalácie v budove na odber prúdu sa inštaluje elektrické napájanie klimatizačného systému z hlavného rozvádzača, kde je istený samostatným ističom typu C alebo zo zásuvkového okruhu.

5. po ukončení prípravných prác technici nainštalujú samotné zariadenia a pripoja elektrické a elektorchladiarenské rozvody.

6. následne celý systém pripoja cez ventily na vonkajšej jednotke na vákuovacie zariadenie, ktoré jednak vytvorí vákuum v rozvodoch, ktoré slúži na zabezpečenie energetickej účinnosti a efektivite a preverí tesnosť a nepriepustnosť spojov.

7. Po týchto úkonoch je zariadenie pripravené na používanie.

Instalacia Instalacia2