Servis

❄ máme riešenie pre každé chladenie ❄

Servisné služby

Profesionálny servis s originálnymi dielmi v rámci celej SR.

Pravidelná údržba a servis chladiacich zariadení prispieva k bezporuchovej prevádzke, predĺžení životnosti a eliminácii neplánovaných porúch. Šetrí spotreby energií a taktiež finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy a prípadné škody na technológiách, či výpadkoch výroby.
Počas pravidelnej prehliadky servisný technik v správe zhodnotí stav Vášho zariadenia a zároveň odporučí vhodné kroky, ktoré je nutné podniknúť, aby Vaše zariadenia boli neustále v perfektnom technickom stave, prípadne sa ich prevádzka optimalizovala.
Cenová ponuka bude obsahovať okrem iného ročný plán prehliadok aj s materiálovými nákladmi podľa Vašich požiadaviek a predpisov výrobcu na konkrétne zariadenie.


Ponúkame Vám nasledovné servisné služby na území celej SR:

spustenie do prevádzky nových,
prípadne opravovaných zariadení

Záručný servis

Pozáručný servis

dodávka originálnych náhradných dielov

Stálu pohotovstnú službu

diaľkový monitoring Vašich zariadení

dodávka a montáž nových kompresorov chladiacich strojov

konzultácie pre optimalizáciu prevádzky chladiacich zariadení

montáž chladiacich a klimatizačných technológií „na kľúč“, vrátane projektu