Zásady správneho používania klimatizácie

❄ máme riešenie pre každé chladenie ❄

Ako správne používať klimatizáciu

Klimatizácia - dobrý sluha, zlý pán...

Profi-klima Piešťany

Klimatizácia, môžeme ju vnímať rôzne, principiálne sa ale jedná o zariadenie, inštalované v interiéri, určené na dosiahnutie komfortného prostredia úpravou teploty a vlhkosti vzduchu.
Je potrebné zdôrazniť význam úpravy vlhkosti vzduchu.

Naše telo vníma veľmi citlivo akúkoľvek zmenu teploty a vlhkosti vzduchu.
Niekedy nie je potrebné upravovať teplotu vzduchu na to aby sme sa cítili komfortne. Klimatizácia v režime chladenia automaticky odvlhčuje vzduch, upravuje teda zároveň teplotu aj vlhkosť vzduchu.

Na tomto obrázku je možné vidieť ako reaguje naše telo
na zmenu vlhkosti vzduchu pri zachovaní teploty

Teplota v miestnosti 25°C
Vlhkosť 80%
Prehriatie

PREHRIATE Horúco a dusno pri vysokej vlhkosti pri požadovanej teplote.

Úprava vlhkosti
pomocou klimatizácie
Odvlhčenie
Diagram
Teplota v miestnosti 25°C
Vlhkosť 50%
Komfort

KOMFORT Znižovanie vlhkosti pri zachovaní požadovanej teploty.

Je potrebné si uvedomiť fakt, že pri nastavovaní klimatizácie je dôležité predísť nastaveniu príliš nízkej teploty, ktorá má často na svedomí negatívny vplyv na naše zdravie.

Doporučujeme dodržiavať nasledovné zásady:

Rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou by nemal byť nastavený na viac ako 7°C. Na diaľkovom ovládači je samozrejme možné nastaviť aj nižšiu teplotu, našim zákazníkom však takýto postup nedoporučujeme. Jednak je tým ohrozené ich zdravie, ale v neposlednom rade môže byť takto aj samotné zariadenie vystavené nadmernej záťaži.

Z klimatizačného zariadenia by nemal prúdiť chladný vzduch priamo do pobytovej zóny človeka, tu je potrebné si uvedomiť, že ochladený vzduch, ktorý vychádza z klimatizácie je chladný a teda ťažký a automaticky po cca 2m padá k zemi. Prúdenie vzduchu je samozrejme možné nastaviť. Každá nástenná klimatizačná jednotka má lamely pre výškové aj smerové prúdenie vzduchu. Výškovú lamelu je najčastejšie potrebné nasmerovať do hornej úvrati, aby sa distribuovaný vzduch dostal čo najvyššie a začal padať až po strate svojej rýchlosti. Smerové lamely sa nadstavujú podľa potreby klimatizovania, prúdenie vzduchu sa nasmeruje tam, kde je potrebné dosiahnuť ochladenie, prípadne do stredu miestnosti. Často sa totiž stáva, že vnútorná jednotka je inštalovaná v rohu miestnosti a chlad je potrebné dostať do celého priestoru.

Klimatizácia by Vám mala spríjemniť horúce dni a noci, zvýšiť Váš komfort či už sa nachádzate v kancelárii alebo v byte pre to je našou snahou dosiahnuť čo najvyššiu spokojnosť našich zákazníkov.

Pri rozhodovaní o investícii do klimatizačného zariadenia Vám odporúčame možnosť odbornej konzultácie, prípadne obhliadky priestorov, pri ktorej Vám náš obchodný zástupca zodpovie Vaše otázky a navrhne Vám riešenie, ktoré bude spĺňať Vaše praktické, funkčne a investičné nároky.